Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgondersteuning

Het ontstaat geleidelijk. U heeft het zelf niet eens in de gaten. Voor u is het vanzelfsprekend om te zorgen voor een ander. Ineens bent u mantelzorger en wordt er steeds meer van u gevraagd. U voelt zich verantwoordelijk en vergeet uzelf wel eens. Wij ondersteunen u graag om een goede mantelzorger te zijn.

Het verschil in aanbod

Praktische hulp
Groene Kruis Ledenorganisatie neemt graag één of meer praktische taken van u over. Zo houdt u meer tijd over voor de échte zorg voor uw naaste én voor uzelf. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van:

  • Groene Kruis Maaltijdservice
  • Huishoudelijke zorg
  • Personenalarmering
  • Diverse gemak diensten aan huis.

Extra budget voor mantelzorgmakelaar

Zorgt u voor iemand? Zorg dan ook goed voor uzelf! Bent u lid van Groene Kruis en heeft u ook een aanvullende verzekering goed, beter of best van VGZ? VGZ ondersteunt leden van Groene Kruis als mantelzorger met €250 extra budget voor een mantelzorgmakelaar.

Wilt u gebruik maken van de diensten van een mantelzorgmakelaar zodat er iemand regeltaken van u overneemt? Vanuit de aanvullende verzekering krijgt u €750,- budget, leden van Groene Kruis krijgen daar €250,- extra budget.

Tenslotte kunt u ook aanspraak doen op het preventiebudget VGZ vergoedt vanuit de aanvullende verzekering €500,-leden krijgen daar €150,- bij!

De Zorggroep biedt ook verschillende vormen van vervangende zorg.

  • Dagbesteding en huiskamerprojecten
  • Zorghotel Roermond
  • Het inzetten van een vrijwilligers in de thuissituatie
  • VTH is Vrijwillige Thuis Hulp. De vrijwilliger komt om hulpvrager gezelschap te houden, de mantelzorger heeft dan de handen vrij
  • Dementie vrijwilligers worden in thuissituatie ingezet. Dit gaat vaak in overleg met de casemanager dementie
  • VPTZ is vrijwilliger palliatieve, terminale zorg. Vrijwilligers worden in de thuissituatie ingezet.

Woont u in een woonvoorziening (intramurale zorg) dan is de Wet langdurige Zorg (WLZ) van toepassing en zal de zorgverlener de vragen van de mantelzorger beantwoorden.

Respijt zorg
Respijtzorg is een ander woord voor vervangende zorg en heeft altijd een tijdelijk karakter. Respijtzorg voor de mantelzorger is nodig om overbelasting te voorkomen, de zorg langer vol te houden, extra handjes beschikbaar te hebben, inzichten te delen en de zelfstandigheid te behouden of te vergroten. Respijtzorg kent verschillende vormen maar is altijd maatwerk.

Cursussen

Ondersteuning vanuit de gemeente

Mantelzorg ondersteuning valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uw gemeente is hiervoor verantwoordelijk. Heeft u mantelzorgondersteuning nodig? Dan kunt u dit aanvragen via het Wmo-loket van uw gemeente. In de gemeente Roermond en Nederweert is de ondersteuning en waardering van mantelzorgers ondergebracht bij het steunpunt mantelzorg van Groene Kruis

MantelzorgNL
Is de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste.
Mantelzorgers kunnen bij MantelzorgNL terecht voor informatie, advies en een luisterend oor Als mantelzorger loopt u wellicht tegen veel vragen aan. Bijvoorbeeld over wet- en regelgeving, geldzaken of de combinatie werk en mantelzorg. kijk op www.mantelzorg.nl voor meer informatie.

Extra mantelzorg ondersteuning van VGZ

Zorgt u voor iemand? Zorg dan ook goed voor uzelf! Bent u lid van Groene Kruis en heeft u ook een aanvullende verzekering goed, beter of best van VGZ? VGZ ondersteunt leden van Groene Kruis als mantelzorger met 10 dagen extra vervangende mantelzorg (respijtzorg) en € 250 extra budget voor een mantelzorgmakelaar. 

Meer weten?

Klantenservice Ledenorganisatie,
Telefoon: 088 – 61 076 54,
ledenorganisatie@dezorggroep.nl