Algemene voorwaarden 2023

Kosten en betaalwijze
Het lidmaatschap bedraagt voor incassoleden €15,95 en voor leden die via acceptgiro betalen €17,30 per kalenderjaar (van januari tot en met december). Groene Kruis Ledenorganisatie behoudt zich het recht om de bedragen aan te passen.

U bent niet als persoon, maar als huishouden lid van Groene Kruis Ledenorganisatie. Dit wil zeggen dat op één lidmaatschap, alle inwonende gezinsleden kunnen profiteren van de voordelen die met het lidmaatschap gepaard gaan. U ontvangt uw ledenpas zo snel mogelijk na betaling. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Aanmelden
U kunt op elk gewenst moment lid worden van Groene Kruis Ledenorganisatie. Ook wanneer u zich in de loop van het kalenderjaar aanmeldt, betaalt u het volledige bedrag. Aanmelden kan zowel telefonisch via 088 – 61 076 54, schriftelijk via Postbus 694, 5900 AR, Venlo of via onze website www.groenekruisleden.nl/lid.

Opzeggen
Een lidmaatschap van Groene Kruis Ledenorganisatie wordt aangegaan voor de contractduur van minimaal één kalenderjaar. Als u uw lidmaatschap niet één kalendermaand voor het einde van het kalenderjaar opzegt, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Opzeggen kan via het ledenportaal, schriftelijk (Groene Kruis Ledenorganisatie. Postbus 694, 5900 AR Venlo), per e-mail (ledenorganisatie@dezorggroep.nl) of telefonisch (088 – 61 076 54).

Restitutie lidmaatschapsgeld
Om na een opzegging in aanmerking te komen voor restitutie van het lidmaatschapsgeld dient u de ledenpas van het betreffende kalenderjaar binnen één maand na de opzegging te retourneren naar Groene Kruis Ledenorganisatie, Postbus 694, 5900 AR Venlo. Na ontvangst van de ledenpas zal door Groene Kruis Ledenorganisatie restitutie van het te veel betaalde lidmaatschapsgeld plaatsvinden.

Mochten wij na uw opzegging geen ledenpas retour ontvangen, dan wordt uw lidmaatschap met ingang van het nieuwe kalenderjaar beëindigd en zal geen restitutie van het lidmaatschapsgeld plaatsvinden.

Wijzigen
Het wijzigen van uw gegevens in de ledenadministratie kan via het ledenportaal, schriftelijk middels een brief naar Groene Kruis Ledenorganisatie, telefonisch via tel 088 – 61 076 54 of per e-mail naar ledenorganisatie@dezorggroep.nl.

Geldigheid
De toegang tot het gebruik van diensten van Groene Kruis Ledenorganisatie gaat in principe in op het moment dat de ledenbijdrage is bijgeschreven.

Privacy
Voor uw lidmaatschap registreren wij uw persoonlijke gegevens. Uiteraard behandelen wij al uw persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. Indien u dat wenst of daar behoefte aan heeft, bemiddelen wij u naar externe dienstverleners. Ten behoeve van het daadwerkelijk kunnen aanbieden van een product verstrekken wij op uw verzoek deze gegevens aan deze backoffice. Laatstgenoemde mag deze gegevens louter verwerken om uitvoering te geven aan het verlenen van de betreffende dienst aan u. De gegevens mogen verder niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Bij daadwerkelijk afnemen van hun diensten, dient u hen uw ledenpas te tonen.

Aansprakelijkheid
De dienstverlener is verantwoordelijk voor de te leveren diensten. Groene Kruis Ledenorganisatie is niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg) schade. Als lid handelt u naar de aanwijzingen van de dienstverlener om de dienstverlening zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. Het afzeggen van een afspraak moet uiterlijk 24 uur van tevoren bij de betreffende dienstverlener gebeuren. Groene Kruis Ledenorganisatie doet er alles aan de gevraagde diensten te leveren. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Wij staan altijd voor u klaar
Groene Kruis Ledenorganisatie staat altijd tot uw dienst. Hier kunt u brochures aanvragen, u aanmelden voor cursussen of bemiddeling voor een ledendienst aanvragen. Ook voor vragen over uw lidmaatschap of betaling kunt u hier terecht. De medewerkers van Groene Kruis Ledenorganisatie staan altijd open voor suggesties of voor klachten uwerzijds. Groene Kruis Ledenorganisatie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 16.30 uur via telefoonnummer 088 – 61 076 54.

Door het accepteren van onze algemene voorwaarden geeft u toestemming aan Groene Kruis Ledenorganisatie om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens lidmaatschap Groene Kruis.

Algemene voorwaarden 2023