De Zorggroep

Verpleging en verzorging in Noord- en Midden-Limburg

Onderdeel van de Zorggroep

Groene Kruis Ledenorganisatie werkt nauw samen met De Zorggroep. De Zorggroep biedt verpleging en verzorging aan iedereen in Noord- en Midden-Limburg, bij u thuis of in een van onze woon- en zorgcentra. U kunt uiteraard lid worden van Groene Kruis Ledenorganisatie zonder dat u al gebruik maakt van de diensten van de Zorggroep. Het lidmaatschap van Groene Kruis Ledenorganisatie geeft geen garantie op levering van (thuis)zorg door De Zorggroep. Daarnaast biedt het lidmaatschap geen voordelen met betrekking tot wachtlijstbemiddeling.

Over de Zorggroep

Vertrouwen en veiligheid vormen voor ons de belangrijke basis voor een gelijkwaardige relatie tussen mensen. Mensen voelen zich bij ons welkom, rechtvaardig behandeld en gerespecteerd.

De Zorggroep zoekt voortdurend naar nieuwe mogelijkheden en alternatieven. We geven voorrang aan wijze ideeën, creativiteit en durf. Dit betekent dat we duidelijk, eerlijk en open communiceren, verwachtingen uitspreken en afspraken nakomen.

Daarom is er altijd een goede samenwerking tussen mantelzorgers, familie van cliënten en zorgverleners. Meer informatie over de Zorggroep vind u op de website www.dezorggroep.nl

Hulp bij Dementie

Hulp bij Dementie

Het doel van Hulp bij Dementie is om ervoor te zorgen dat u, cliënt en mantelzorger, gebruik kunt maken van een samenhangend, afgestemd en gecoördineerd geheel van zorg en diensten. Dat er afspraken gemaakt worden tussen u en uw eventuele hulpverleners waar iedereen zich aan houdt. Dat er voor u één aanspreekpunt is: de trajectbegeleider/casemanager.

Bekijk de website Hulp bij Dementie voor meer informatie.

Wijkverpleging

Wijkverpleging

Groene Kruis wijkverpleging levert professionele zorg, overdag, 's nachts en in het weekend. Uitstekende zorg bieden en persoonlijke aandacht geven, dat is waar Groene Kruis wijkverpleging om draait. Groene Kruis Ledenorganisatie ondersteunt de wijkverpleging met onderzoek, hulpmiddelen en evenementen.

De wijkverpleegkundige stimuleert u om zo goed mogelijk voor uzelf te zorgen. En wat u niet meer zelf kunt, daar helpt de verpleegkundige bij. Daarbij wordt ook wel eens het netwerk van specialisten ingeschakeld.

Goede zorg en tevreden klanten, dat is waar wij voor staan. Lees hier meer de mogelijkheden van de wijkverpleging.

Ondersteuning Thuis

Ondersteuning Thuis

Als u graag zo lang mogelijk zelfstandig wilt blijven wonen en u heeft daar hulp bij nodig, dan kan Groene Kruis Ondersteuning Thuis uitkomst bieden. Bijvoorbeeld met thuisbegeleiding, dagbesteding of mantelzorgondersteuning. Zo kunt u weer grip krijgen op uw leven!

Ondersteuning thuis bestaat uit: Dagbesteding, Mantelzorgondersteuning, Thuisbegeleiding, Zorgvrijwilligers en Vrijwilliger palliatieve zorg.

Lees meer over Ondersteuning Thuis op de website van De Zorggroep.

Meer weten?

Klantenservice Ledenorganisatie,
Telefoon: 088 – 61 076 54,
ledenorganisatie@dezorggroep.nl