Privacyverklaring

Groene Kruis Ledenorganisatie hecht waarde aan haar leden; zij voelen zich bij ons welkom, rechtvaardig behandeld en gerespecteerd. Vertrouwen en veiligheid vormen dan ook de bouwstenen van onze organisatie. Dit laat zich ook zien in ons privacy beleid. Als Ledenorganisatie verwerken wij onder andere persoonsgegevens van onze leden.

Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze leden en zien het als onze taak om hun gegevens zo goed mogelijk te beschermen. In deze verklaring kunnen leden lezen welke gegevens wij verwerken, waarom en hoe wij met die gegevens omgaan. Eveneens wijzen wij onze leden daarbij op de rechten die zij hebben. Mochten leden zich niet prettig voelen omtrent het gebruik van hun gegevens of naar aanleiding van deze verklaring vragen heeft dan kunnen zij gerust met ons contact opnemen! Wij zijn te bereiken via het e-mailadres: Ledenorganisatie@dezorggroep.nl.

Soort gegevens
Wanneer een gebruiker de site van Groene Kruis Ledenorganisatie bezoekt, verwerken wij een beperkt aantal persoonsgegevens van hen. In elk geval wordt het IP-adres door ons verwerkt. Vullen bezoekers hun gegevens in op ons aanmeldformulier dan worden zij gevraagd naar hun naam, adresgegevens en bankgegevens. Bij het invullen van het contactformulier, vragen wij naar naam, uw e-mailadres en telefoonnummer. Bij het registreren voor onze nieuwsbrief registreren wij naam en e-mailadres.

Gegevens bewaren wij niet langer dan nodig is. Deze gegevens verstrekken wij niet aan derden zonder toestemming van desbetreffende.

Cookies
Deze website maakt gebruik van een cookie van Google Analytics ten behoeve van het analyseren van het internetverkeer op de website. Lees de privacyverklaring van Google Analytics om te zien hoe zij omgaan met de persoonsgegevens die zij verzamelen. Klik hier om de Cookiebar opnieuw te tonen en eventueel uw instelling te wijzigen (de Cookiebar verdwijnt zodra bezoeker daarna een nieuwe pagina bekijkt).

Aanmeldformulier
Als een websitegebruiker het aanmeldformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan gebruiken wij deze gegevens om de persoon aan te melden voor het lidmaatschap van Groene Kruis Ledenorganisatie en om te kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen met het lid. Deze gegevens bewaren wij in ons CRM-Systeem waarvoor wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Als het lid zich wenst af te melden voor het lidmaatschap kan dit via ledenorganisatie@dezorggroep.nl. De gegevens worden dan binnen 4 weken uit ons CRM-systeem verwijderd. Uitzondering hierop zijn gegevens die wij verplicht zijn te bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

Digitale nieuwsbrief
Onze leden, en andere geïnteresseerden die zich voor onze nieuwsbrief inschrijven via onze website, sturen wij maximaal 15x per jaar onze digitale nieuwsbrief toe. In deze nieuwsbrief kondigen wij ons (nieuwe) aanbod aan en houden wij leden op de hoogte van de allerlaatste nieuwtjes. Wij maken voor onze digitale nieuwsbrief gebruik van Mailchimp en hebben een verwerkersovereenkomst met Mailchimp. Het is altijd mogelijk om uit te schrijven voor onze nieuwsbrief via een daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief. E-mailgegevens worden dan onmiddellijk verwijderd uit de verzendlijst.

Contactformulier
Wanneer iemand het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan gebruiken wij deze gegevens alleen om contact op te nemen en een reactie te geven op de ingestuurde vraag. Deze gegevens worden enkel verwerkt in de mailbox en niet verder opgeslagen of bewaard, tenzij er een leden- of samenwerkingsrelatie uit ontstaat. Dan worden deze gegevens in ons CRM-systeem verwerkt.

Bemiddeling naar derden
Indien een lid dat wenst of daar behoefte aan heeft, bemiddelen wij deze in het kader van het lidmaatschap naar externe dienstverleners. Ten behoeve van het daadwerkelijk kunnen aanbieden van een product verstrekken wij op het lid zijn verzoek de gegevens aan deze backoffice. Laatstgenoemde mag deze gegevens louter verwerken om uitvoering te geven aan het verlenen van de betreffende dienst aan het lid. De gegevens mogen verder niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Indien er vragen of opmerkingen zijn over gegevens die bij deze aanbieder worden gebruikt, adviseren wij leden met deze aanbieder contact op te nemen.

Gegevens inzien
Wanneer leden persoonsgegevens die wij verwerken of bewaren, willen inzien, dan mag dat. Daarvoor kunnen zij contact met ons opnemen via telefoonnummer 088 – 61 076 54. Dit verzoek zullen wij nooit weigeren. Wij maken dan een afspraak om inzage te geven in ons CRM-systeem. Het lid dient daarvoor een identiteitsbewijs aan ons te tonen.

Gegevens wijzigen
Als dat nodig is, mogen leden gegevens laten wijzigen. Bijvoorbeeld als we een foutje hebben gemaakt in de geboortedatum of een naam verkeerd hebben geschreven. Het gaat dan om het wijzigen van feitelijke gegevens die niet juist of onvolledig zijn weergegeven. Leden kunnen hun gegevens wijzigen door dit aan te geven via ledenorganisatie@dezorggroep.nl.

Gegevens vernietigen
Indien gewenst, kan er ons verzocht worden gegevens uit ons CRM-systeem te verwijderen. Dit houdt in dat het lid hun lidmaatschap opzegt. Leden sturen ons dan een mail met daarin dit verzoek. Binnen 4 weken zullen de gegevens uit ons systeem worden verwijderd. Echter als het bijvoorbeeld gaat om financiële gegevens in het kader van het lidmaatschap, zijn we verplicht deze 7 jaar te bewaren. Wij bewaren uiteraard ook de mail waarin het lid om vernietiging van gegevens vraagt. Wij moeten immers kunnen aantonen dat dit is gebeurt op het verzoek van het desbetreffende lid.

Indien leden een klacht hebben over de verwerking van gegevens, dan kunnen zij dit kenbaar maken bij de privacy toezichthouder (Autoriteit persoonsgegevens)

Onze privacy-functionaris is te bereiken via ODI.Functionaris.Gegevensbescherming@dezorggroep.nl

Privacyverklaring