Privacyverklaring

Groene Kruis Ledenorganisatie hecht waarde aan haar leden; zij voelen zich bij ons welkom, rechtvaardig behandeld en gerespecteerd. Vertrouwen en veiligheid vormen dan ook de bouwstenen van onze organisatie. Dit laat zich ook zien in ons privacy beleid. Als Ledenorganisatie verwerken wij onder andere uw persoonsgegevens als u bijvoorbeeld lid bent bij ons.

Wij hechten grote waarde aan uw privacy en zien het als onze taak om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. In deze verklaring zullen wij u vertellen welke gegevens wij verwerken, waarom en hoe wij met die gegevens omgaan. Eveneens wijzen wij u daarbij op de rechten die u heeft. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens of naar aanleiding van deze verklaring vragen heeft dan kunt u gerust met ons contact opnemen! Wij zijn te bereiken via het e-mailadres: Ledenorganisatie@dezorggroep.nl.

Soort gegevens
Als u de website van Groene Kruis Ledenorganisatie bezoekt, verwerken wij een beperkt aantal persoonsgegevens van u. In elk geval wordt uw IP-adres door ons verwerkt. Vult u  uw gegevens in op  ons aanmeldformulier dan vragen wij uw naam, adresgegevens en bankgegevens. Bij het invullen van het contactformulier , vragen wij uw naam, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Bij het registreren voor onze nieuwsbrief registreren wij uw naam en uw e-mailadres.

Uw gegevens bewaren wij niet langer dan nodig is. Deze gegevens verstrekken wij niet aan derden zonder uw toestemming.

Cookies
Deze website maakt gebruik van een cookie van Google Analytics ten behoeve van het analyseren van het internetverkeer op de website. Lees de privacyverklaring van Google Analytics om te zien hoe zij omgaan met de persoonsgegevens die zij verzamelen klik hier. Klik hier om de Cookiebar opnieuw te tonen en eventueel uw instelling te wijzigen (de Cookiebar verdwijnt zodra u daarna een nieuwe pagina bekijkt).

Aanmeldformulier
Als u het aanmeldformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan gebruiken wij deze gegevens om u aan te melden voor het lidmaatschap van Groene Kruis Ledenorganisatie en om te kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen met u als lid. Deze gegevens bewaren wij in ons CRM-Systeem waarvoor wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Als u zich wilt afmelden voor het lidmaatschap kan dit via ledenorganisatie@dezorggroep.nl. Uw gegevens worden dan binnen 4 weken uit ons CRM-systeem verwijderd. Uitzondering hierop zijn gegevens die wij verplicht zijn te bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

Digitale nieuwsbrief
Onze leden, en andere geïnteresseerden die zich voor onze nieuwsbrief inschrijven via onze website, sturen wij maximaal 15x per jaar onze digitale nieuwsbrief toe. In deze nieuwsbrief kondigen wij ons (nieuwe) aanbod aan en houden wij u op de hoogte van de allerlaatste nieuwtjes. Wij maken voor onze digitale nieuwsbrief gebruik van Mailchimp en hebben een verwerkersovereenkomst met Mailchimp. Het is altijd mogelijk om uit te schrijven voor onze nieuwsbrief via een daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief. Uw e-mailgegevens worden dan onmiddellijk verwijderd uit de verzendlijst.

Contactformulier
Als u het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan gebruiken wij deze gegevens alleen om contact met u op te nemen en u een reactie te geven op uw vraag. Deze gegevens worden enkel verwerkt in de mailbox en niet verder opgeslagen of bewaard, tenzij er een leden- of samenwerkingsrelatie uit ontstaat. Dan worden deze gegevens in ons CRM-systeem verwerkt.

Bemiddeling naar derden

Indien u dat wenst of daar behoefte aan heeft, bemiddelen wij u in het kader van uw lidmaatschap naar externe dienstverleners. Ten behoeve van het daadwerkelijk kunnen aanbieden van een product verstrekken wij op uw verzoek de gegevens aan deze backoffice. Laatstgenoemde mag deze gegevens louter verwerken om uitvoering te geven aan het verlenen van de betreffende dienst aan u. De gegevens mogen verder niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Indien u vragen of opmerkingen hebt over uw gegevens die bij deze aanbieder worden gebruikt, adviseren wij u met deze aanbieder contact op te nemen.

Gegevens inzien
Als u uw persoonsgegevens die wij verwerken of bewaren, wilt inzien, dan mag dat. Daarvoor kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 088 – 61 076 54. Dit zullen wij u niet weigeren. Wij maken dan een afspraak met u om u inzage te geven in ons CRM-systeem. U dient daarvoor uw identiteitsbewijs aan ons te tonen.

Gegevens wijzigen
Als dat nodig is, mag u uw gegevens laten wijzigen. Bijvoorbeeld als we een foutje hebben gemaakt in uw geboortedatum of uw naam verkeerd hebben geschreven. Het gaat dan om het wijzigen van feitelijke gegevens die niet juist of onvolledig zijn weergegeven. Als u uw gegevens wilt wijzigen kunt u dit aangeven via ledenorganisatie@dezorggroep.nl.

Gegevens vernietigen
Indien u dit wenst, kunt u ons verzoeken uw gegevens uit ons CRM-systeem te verwijderen. Dit houdt u dat u uw lidmaatschap daarmee op zegt. U stuurt ons dan een mail met daarin uw verzoek. Binnen 4 weken zullen uw gegevens uit ons systeem worden verwijderd. Echter als het bijvoorbeeld gaat om financiële gegevens in het kader van uw lidmaatschap, zijn we verplicht deze 7 jaar te bewaren. Wij bewaren uiteraard ook de mail waarin u om vernietiging van uw gegevens vraagt. Wij moeten immers kunnen aantonen dat dit is gebeurt op uw verzoek.

Indien u een klacht hebt over de verwerking van uw gegevens, dan kunt u deze kenbaar maken bij de privacy toezichthouder (Autoriteit persoonsgegevens)

U kunt onze privacy-functionaris bereiken via ODI.Functionaris.Gegevensbescherming@dezorggroep.nl

Privacyverklaring