Foutje bedankt!

Ons bankrekeningnummer ontbreekt!

Waar mensen werken, worden ook foutjes gemaakt. Deze week vallen de nieuwe ledenpassen van 2024 op de mat, helaas is er een klein foutje ingeslopen. Het bankrekeningnummer van Groene Kruis Ledenorganisatie ontbreekt bij de leden die geen automatisch incasso hebben.. oopsie!

Bij al onze 73.000 leden valt de nieuwe ledenpas van 2024 op de mat. Bij alle leden die hebben gekozen om het lidmaatschap zelf over te boeken ontbreekt ons bankrekeningnummer op de kaart. Daarom nog dit bericht.

De kosten voor je lidmaatschap 2024 van Groene Kruis Ledenorganisatie zijn € 19,30 per huishouden per kalenderjaar. Wij vragen jou om dit bedrag vóór 15 januari 2024 over te maken onder vermelding van het V244-nummer (zie onderstaand voorbeeld, ieder lid heeft een identiek nummer) dat op de kaart staat vermeld en jouw lidmaatschapsnummer. 

Belangrijkste informatie, je kunt het bedrag overmaken naar: 
Stg. Groene Kruis Ledenorganisatie
NL04RABO0132147157

Meer weten?

Klantenservice Ledenorganisatie,
Telefoon: 088 – 61 076 54,
ledenorganisatie@dezorggroep.nl