Samen in gesprek over Positieve Gezondheid en Mantelzorg

Leer van anderen!

De meeste mantelzorgers voelen zichzelf geen mantelzorger. Ze vinden de zorg die ze verlenen vanzelfsprekend, want je zorgt toch met alle liefde voor een ander? Toch is deze zorg nobel, maar ook erg intensief.

Het is belangrijk om goed voor jezelf te (blijven) zorgen als je mantelzorg verleent. Tijdens deze bijeenkomst geven gastsprekers van ZorgMies en Groene Kruis ledenadviseur Angelique Stevens je hier handvaten bij. Ook ontdekken we hoe Positieve Gezondheid van invloed kan zijn op je leven en je algehele gevoel van welzijn.

Deze editie is deel 2 van een reeks van 4 bijeenkomsten, georganiseerd door de Initiatiefgroep Positieve Gezondheid Venlo, bestaande uit de Gezondste regio 2025, GGD Limburg-Noord, Stichting Burgerkracht Limburg en de Bibliotheek Venlo. Elke editie heeft een eigen thema.

In gesprek met..

Tijdens deze bijeenkomst geven gastspreker Henk Jacobs van ZorgMies en ledenadviseur Angelique Stevens u handvaten om het mantelzorgen gemakkelijker te maken en vooral ook goed voor uzelf te zorgen!

Daarna is er uiteraard de gelegenheid om vragen te stellen.

Gratis

Waar en wanneer

Deelname is gratis maar aanmelding is verplicht (let op, er zijn maar beperkt plaatsen beschikbaar).

22 september 2021
19:00 tot 20:30 uur
Stadsbibliotheek, Begijnengang 2 Venlo
Kosten: GRATIS (aanmelden verplicht)

Hopelijk kunnen we u begroeten op woensdag 22 september 2021 om 19.00 uur

Aanmelden

Wat is Positieve Gezondheid

Machteld Huber introduceerde het concept positieve gezondheid in Nederland in 2012. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

De 6 pijlers zijn: lichaamsfuncties – ik voel me gezond en fit | mentaal welbevinden – ik voel me vrolijk | zingeving – ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst | kwaliteit van leven – ik geniet van mijn leven | meedoen – ik heb goed contact met andere mensen | dagelijks leven – ik kan goed voor mezelf zorgen.

Wat is Positieve Gezondheid