Rubriek van Angelique

#9 – Het aanvragen van een persoonsgebonden budget – januari 2022

Angelique Stevens is ledenadviseur bij Groene Kruis Ledenorganisatie. Bij kleine én grote zorgvragen over bijvoorbeeld mantelzorg, hulpmiddelen of een van onze diensten, staat Angelique leden te woord. Regelmatig schrijft ze een column om u een inkijkje te geven in haar werk als ledenadviseur. Deze keer vertelt ze u meer over het aanvragen van een pgb; oftewel een persoonsgebonden budget.

“Wat is een pgb?”

“Wanneer kom ik in aanmerking voor een pgb?”

“Een persoonsgebonden budget (pgb) is een individueel bedrag waarmee u zelf zorg of ondersteuning inkoopt bij de zorgverlener of organisatie die u wenst. Daarbij geeft u zelf de locatie, de frequentie en het moment aan. Hiermee kiest u dus zelf voor de zorg die voor u belangrijk is. Dat kan bijvoorbeeld een dagbesteding, maar ook hulp in het huishouden of thuisbegeleiding zijn. Bij een persoonsgebonden budget bent u zelf verantwoordelijk voor de administratie en de overeenkomsten die bij het inkopen van zorg horen.”

Aanvragen persoonsgebonden budget

“Een pgb aanvragen kan bij de gemeente, uw zorgverzekeraar of het Zorgkantoor in uw regio. Welke optie van toepassing is op uw zorgsituatie, leest u hieronder:

  • Pgb gemeente: het persoonsgebonden budget van de gemeente is er voor kinderen tot 18 jaar die zorg nodig hebben. Zij vallen onder het jeugdgedeelte van de wmo, de wet maatschappelijke ondersteuning. Daarnáást kunnen mensen met een ziekte/beperking, via wmo gemeente, ondersteuning vragen als dat nodig is. Dat kan zijn voor huishoudelijke hulp, begeleiding of een aanpassing in de woning. Het doel is dat iemand zolang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen. Na een aanvraagt bekijkt de gemeente uw situatie en bepaalt hoe vaak en welke zorg uw kind nodig heeft. Samen bespreken jullie of een persoonsgebonden budget of zorg in natura beter past. Bij zorg in natura bepaalt de gemeente van welke zorgorganisatie uw kind zorg krijgt, bij een pgb bepaalt u dat zelf. Uiteindelijk beslist de gemeente.

Betaling
Wanneer u bij de gemeente een pgb heeft, betaalt de sociale verzekeringsbank uw vergoeding. Hiervoor is een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving nodig. U betaalt een vaste eigen bijdrage van €19,-.

  • Pgb zorgverzekeraar: voor kinderen en volwassenen die langer dan één jaar verpleging of verzorging thuis nodig hebben is het pgb beschikbaar via de zorgverzekering. Dat geldt ook voor palliatieve zorg; zorg en ondersteuning in de laatste levensfase met als doel een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Een wijkverpleegkundige kan u helpen om pgb aan te vragen. Hij of zij komt op huisbezoek om een inschatting te maken van uw situatie, waarna u samen het aanvraagformulier invult en opstuurt naar uw zorgverzekering. De zorgverzekering bepaalt vervolgens of u voor het pgb in aanmerking komt.

Betaling
Ontvangt u een pgb via de zorgverzekeraar? Dan betaalt de zorgverzekering de zorgorganisatie waarvan u zorg afneemt. U kunt declaraties inleveren bij uw zorgverzekeraar en een eigen bijdrage is niet van toepassing.

  • PGB zorgkantoor: mensen met een chronische ziekte of beperking die 24 uur per dag thuis zorg nodig hebben kunnen een persoonsgebonden budget aanvragen via het zorgkantoor. Dat heeft wel wat voeten in de aarde, ik help u graag als u hier hulp bij nodig heeft. Eerst moet u namelijk een aanvraag voor de wet langdurige zorg (wlz) doen via het centrum indicatiestelling zorg (ciz). Het ciz bepaalt vervolgens of u in aanmerking komt voor wlz. Zij sturen uw aanvraag door naar het zorgkantoor in uw regio. Het zorgkantoor gaat met u in gesprek en beslist of u pgb krijgt, ofdat een andere vorm van zorg beter bij u past.

Betaling
De betaling van het pgb via het zorgkantoor verloopt hetzelfde als de betaling via de gemeente: met een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving en via de verzekeringsbank. Het grote verschil is echter dat de eigen bijdrage wordt berekend door het centraal administratie kantoor en afhankelijk is van de gezinssamenstelling, de soort zorg en het inkomen.”

Stel uw vraag aan Angelique

Heeft u een vraag over een van onze diensten of bent u zoek naar de weg in het zorglandschap? Onze ledenadviseur Angelique helpt u graag verder!

Zij is er voor al uw vragen over het lidmaatschap én meer! U kunt uw vraag telefonisch stellen aan Angelique, maar u kunt haar ook een e-mail sturen door op onderstaande button de klikken.

Stel je vraag!

Stel je vraag!

“Over het persoonsgebonden budget is veel te vertellen. Het roept vragen op omdat het vaak om ingewikkelde kwesties gaat. Hoewel ik hierboven duidelijk en beknopt de belangrijkste informatie heb gedeeld, kan ik me heel goed voorstellen dat u nog vragen heeft. Neem gerust contact met me op, ik sta u graag te woord!”

- Angelique

Lees meer rubrieken van Angelique