Slechts kwart ziet zichzelf als mantelzorger

Het kan iedereen van ons gebeuren: een gezinslid wordt ernstig ziek, uw buurman is al ouder en kan niet meer alles alleen of één van uw ouders wordt hulpbehoevend. Sommige mensen zorgen al jaren voor een naaste, maar beseffen niet dat ze feitelijk mantelzorger zijn! Veel mensen vinden het vanzelfsprekend om de zorg voor iemand in de naaste omgeving op zich te nemen. Maar wanneer bent u mantelzorger? Wat betekent het nu om deze rol te vervullen in het dagelijks leven? En wat is dat eigenlijk, mantelzorg?

Kwart van de Nederlanders is mantelzorger

Officieel is mantelzorg de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten als familieleden, vrienden, kennissen en buren. Bijna altijd bestaat er al een persoonlijke band tussen de mantelzorger en de hulpbehoevende en gaat het om langdurige, intensieve en onbetaalde zorg. Anders dan vrijwilligers kiezen mantelzorgers er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt hen, omdat ze een emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft. Nederland telt ruim 4 miljoen mantelzorgers van 16 jaar en ouder (bron: PBL/SCP). Dat betekent dat bijna een kwart (!) van de Nederlandse bevolking voor een hulpbehoevende naaste zorgt. Dit kan gaan om huishoudelijke zorg, zoals boodschappen doen, koken en schoonmaken, maar ook ondersteuning of hulp bieden bij de persoonlijke verzorging (wassen, aan- en uitkleden) vallen onder mantelzorg. Daarnaast bewaren mantelzorgers vaak het overzicht over de zorg, doordat ze het contact met artsen onderhouden, meegaan naar doktersafspraken of zorg aanvragen bij instanties.

Ook profiteren van collectiviteitsvoordelen bij VGZ?

Kijk voor meer informatie over onze collectieve verzekeringen van Groene Kruis Ledenorganisatie bij VGZ op www.vgz.nl/gkl.

 

 

Vanzelfsprekend?

Veel Nederlanders vinden het vanzelfsprekend om hun naasten te helpen en zien zichzelf niet snel als mantelzorger. Tekenend is het gegeven dat slechts een kwart van de mantelzorgers zichzelf ook daadwerkelijk als mantelzorger ziet! Dat het vanzelfsprekend is, betekent bovendien niet dat het altijd gemakkelijk is of vanzelf gaat. De meeste mantelzorgers lopen tegen veel verschillende problemen aan. De hulp aan naasten moet gecombineerd worden met een betaalde baan en de zorg voor het eigen gezin. Ook maken mantelzorgers extra kosten en is het vaak lastig om de zorg tijdelijk over te dragen aan iemand anders, als dit nodig is. Het is dus voor velen een hele uitdaging om met succes langdurig mantelzorg te kunnen bieden.

Vanzelfsprekend?
Tot 15% korting

Meer voor mantelzorgers

Mantelzorgers zijn de helden van deze tijd. Zij zorgen voor een ander, maar wie zorgt er voor hen? Dat doet Groene Kruis Ledenorganisatie. Met extra ruime vergoedingen voor bijvoorbeeld vervangende mantelzorg en de inzet van een mantelzorgmakelaar. Maar ook met kortingen op de premie bij zorgverzekeraar VGZ bijvoorbeeld. 

  • Tot 25 extra dagen vervangende mantelzorg en tot € 1000,- extra budget voor de hulp van een mantelzorgmakelaar.
  • Tot maximaal 32 behandelingen fysiotherapie.
  • Volledige vergoeding van het Groene Kruis lidmaatschap t.w.v. € 14,95.
  • Praktische Palliatieve Box voor de zorg van een naaste.
  • 4% korting op de basisverzekeringen VGZ Ruime Keuze en VGZ Eigen Keuze en 15% korting op de aanvullende verzekeringen VGZ Zorgt Goed, VGZ Zorgt Beter en VGZ Zorgt Best. 

 

Bekijk alle voordelen en bereken uw premie
Mantelzorg en de participatiesamenleving

Mantelzorg en de participatiesamenleving

De term ‘mantelzorg’ kwam op in de zestigerjaren, maar het was destijds nog lang niet voor iedereen duidelijk wat ermee bedoeld werd. In de decennia die volgden werd dit duidelijker. Toen transformeerde Nederland namelijk steeds meer van een verzorgingsstaat in een participatiesamenleving. In de verzorgingsstaat konden veel mensen nog relatief eenvoudig een uitkering en professionele zorg krijgen, maar mensen belandden daardoor soms ook eenzaam en alleen thuis. Bovendien was het een duur zorgsysteem. In de participatiesamenleving wordt er kritischer gekeken: wie zijn nu écht kwetsbaar en wie kan wel nog (met wat ondersteuning) zelfstandig leven? Er wordt uitgegaan van ieders kracht en het is de bedoeling dat iedereen zoveel mogelijk mee kan doen in de samenleving. Men ontvangt niet meer automatisch een uitkering, maar doet – met de nodige aanpassingen – zoveel mogelijk mee.

 

Het idee is dus dat niemand meer eenzaam ‘achter de geraniums’ zit en in plaats daarvan actief deelneemt aan de samenleving. Het betekent echter ook dat mensen minder recht hebben op professionele zorg en vaker moeten terugvallen op vrienden, familie en vrijwilligers. Hoe je het ook wendt of keert, deze verschuiving in de samenleving betekent dat burgers meer voor elkaar dienen te zorgen; zorg die met name wordt opgevangen door mantelzorgers.

Wat maakt ons uniek?

Wat is mantelzorg?

Officieel is mantelzorg de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten als familieleden, vrienden, kennissen en buren.

Kwart van de Limburgers is mantelzorger

Alleen al in Noord- en Midden-Limburg zorgen ruim 150.000 mensen voor een partner, (schoon)ouder, kind, vriend of buur.

Groene Kruis support mantelzorgers

Leden profiteren van gemak en voordeel. Voor mantelzorgers betekent dat biivoorbeeld extra ruime vergoedingen bij VGZ.

Balans in mantelzorg

Balans in mantelzorg

Of u nu wekelijks uw ouderlijk huis poetst, af en toe de administratie nakijkt voor uw tante of dagelijks zorgtaken uitvoert voor een zieke partner: mantelzorger zijn is meestal best wel pittig. Zo verandert de relatie met degene voor wie u zorgt, brengt het werk allerlei emoties met zich mee en is het zoals gezegd vaak een hele puzzel om de zorgtaken te combineren met werk, gezin en andere bezigheden. Het is dan ook goed om als mantelzorger informatie en advies in te winnen, steun te zoeken en kritisch te kijken naar de verdeling van de mantelzorg. Zijn er bijvoorbeeld anderen die (zorg)taken over kunnen nemen? Is het niet tijd om (een deel van) de zorg over te dragen aan professionele hulpverleners? Wat doet het zorgen met u als mantelzorger? En houdt u het nog vol? 

Mantelzorger zijn, behelst dus bijna altijd veel meer dan voor iemand zorgen. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor en zijn er allerlei instanties die begrijpen dat deze groep mensen wel eens een steuntje in de rug kan gebruiken. Om het zorgen vol te kunnen houden en ervan te kunnen blijven genieten, is het essentieel om als mantelzorger niet alleen voor de ander, maar ook voor uzelf te blijven zorgen. Praat als mantelzorger over uw situatie en durf hulp te vragen als u dit nodig hebt. Het kan al heel veel schelen om de zorgtaken anders te verdelen binnen het netwerk van de zorgbehoevende, of om samen te werken met lokale zorgprofessionals.

Tips

Handige informatie voor mantelzorgers

Om mantelzorgers te ondersteunen met advies of praktische tips, zijn er diverse websites waar u als mantelzorger handige informatie kunt vinden. Zo biedt www.mantelzorg.nl, de website van de landelijke vereniging mantelzorg NL, steun aan iedereen die zorgt voor een naaste en kunt u op www.mantelzorg.info terecht voor informatie, advies en persoonlijke begeleiding. Ook Groene Kruis Ledenorganisatie biedt – samen met VGZ – ondersteuning aan mantelzorgers. Dankzij het collectief krijgen leden bij VGZ meer. Meer uren vervangende mantelzorg (respijtzorg), meer inzet van een mantelzorgmakelaar, meer preventiebudget en meer uren fysiotherapie. En dat alles mét korting op de premie.

Bekijk alle voordelen bij VGZ