Helft mantelzorgers zit krap bij kas

Tips voor meer financiële lucht

Nederland telt 4,4 miljoen mantelzorgers. Ontzettend nobel en mooi, maar er zit ook een keerzijde aan: doordat inkomsten dalen (veel mantelzorgers besluiten – tijdelijk – minder te werken) en vaak kosten toenemen, ervaart ongeveer de helft van alle mantelzorgers financiële ‘pijn’. Herkenbaar? Lees dan even verder, want we hebben enkele praktische tips voor u op een rij gezet.

 We kunnen het niet mooier maken; mantelzorgen kost geld. Denk aan de extra reiskosten, misschien heeft de zorgvrager wel speciale voeding nodig of maakt hij/zij extra zorgkosten die uit eigen tas betaald moeten worden. En helaas bestaat er in Nederland geen algemene vergoeding voor mantelzorgers. Wel kunt u als mantelzorg aanspraak maken op verschillende tegemoetkomingen. Maar laat die nou vaak onbekend zijn. Tot nu.

Ook profiteren van collectiviteitsvoordelen bij VGZ?

Kijk voor meer informatie over onze collectieve verzekeringen van Groene Kruis Ledenorganisatie bij VGZ op www.vgz.nl/gkl.

1.	Houd uw inkomen op peil: (verlof)regelingen op het werk

1. Houd uw inkomen op peil: (verlof)regelingen op het werk

Steeds meer organisaties ondersteunen mantelzorgers om werk en zorg te combineren. Immers, als de balans tussen werk en privé goed blijft, is de kans kleiner dat medewerkers uitvallen als gevolg van overbelasting. Dus zijn er vaak speciale verlofregelingen. Raadpleeg hiervoor de CAO. Maar mantelzorgers kunnen u ook ondersteunen met flexibele werktijden. Wist u dat ook een werkgever een mantelzorgmakelaar kan inschakelen?

Nu denkt u misschien: ‘maar dat is toch geen financiële compensatie?’ Daar zit wat in. Maar u kunt het ook andersom bekijken: als uw werkgever het mogelijk maakt om werk en mantelzorg te combineren, dan hoeft u wellicht niet minder te gaan werken en blijft uw inkomen op peil.

2. Extra vergoedingen van uw zorgverzekeraar

Veel zorgverzekeringen vergoeden vanuit de aanvullende zorgverzekering bepaalde vormen van ondersteuning. Denk aan de inzet van een mantelzorgmakelaar of extra uren vervangende mantelzorg, zodat u zelf even op adem kunt komen.

Bent u lid van Groene Kruis Ledenorganisatie, dan profiteert u van collectiviteitsvoordelen bij VGZ: u krijgt korting op de premie én bovenop de toch al ruime vergoedingen uit de aanvullende zorgverzekeringen, krijgt u ook nog extra uren hulp. Zie onderstaand kader voor alle voorwaarden.

Maar ook vanuit de basisverzekering worden kosten van zorg gedekt; zorg die u wellicht kan helpen. Denk aan ergotherapie. De basisverzekering vergoedt 10 uur ergotherapie. Een ergotherapeut kan u bijvoorbeeld behandelen voor rug- of nekklachten of u adviezen geven om lichamelijke klachten te voorkomen.

2.	Extra vergoedingen van uw zorgverzekeraar
Tot 15% korting

Meer voor mantelzorgers

Mantelzorgers zijn de helden van deze tijd. Zij zorgen voor een ander, maar wie zorgt er voor hen? Dat doet Groene Kruis Ledenorganisatie. Met extra ruime vergoedingen voor bijvoorbeeld vervangende mantelzorg en de inzet van een mantelzorgmakelaar. Maar ook met kortingen op de premie bij zorgverzekeraar VGZ bijvoorbeeld. 

  • Tot 25 extra dagen vervangende mantelzorg en tot € 1000,- extra budget voor de hulp van een mantelzorgmakelaar.
  • Tot maximaal 32 behandelingen fysiotherapie.
  • Volledige vergoeding van het Groene Kruis lidmaatschap t.w.v. € 14,95.
  • Praktische Palliatieve Box voor de zorg van een naaste.
  • 4% korting op de basisverzekeringen VGZ Ruime Keuze en VGZ Eigen Keuze en 15% korting op de aanvullende verzekeringen VGZ Zorgt Goed, VGZ Zorgt Beter en VGZ Zorgt Best. 

Bekijk alle voordelen en bereken uw premie
3.	Belastingvoordeel

3. Belastingvoordeel

Zorgt u als mantelzorger voor een chronisch zieke of gehandicapte die bij u in huis woont, dan kunt u de zorgkosten voor deze persoon misschien aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Het gaat hier bijvoorbeeld om zorgkosten voor uzelf en/of uw (fiscale) partner. En om zorgkosten voor inwonende kinderen, ouders, broers en zussen, die van uw zorg afhankelijk zijn. Vooral bij lagere inkomens kan deze aftrek financieel erg aantrekkelijk zijn.

 

Deze kosten moeten dan wel verband houden met invaliditeit of ziekte. U mag geen kosten aftrekken waar u al een vergoeding voor krijgt uit uw zorgverzekering of de bijzondere bijstand.

Wat maakt ons uniek?

1 op de 4 mantelzorgers werkt

Zo'n 400.000 werknemers combineren hun baan met intensieve mantelzorg (meer dan 8 uur per week).

Mantelzorgondersteuning is vaak nog onbekend

33% van de mantelzorgers is niet op de hoogte van ondersteuning die zij zelf kunnen krijgen. 20% van de mantelzorgers ervaart drempels om zelf om hulp te vragen.

8,6% van de mantelzorgers voelt zich zwaar belast

Circa 13% van de mantelzorgers is overspannen of ziek geworden door de mantelzorg, kreeg conflicten thuis of op het werk en kwam in de knel met de eigen zelfstandigheid.

4. Vergoedingen vanuit de gemeente

Gemeentes in Nederland zijn verantwoordelijk voor het ondersteunen en waarderen van mantelzorgers. Het totale budget voor mantelzorgondersteuning en waardering is 142,9 miljoen euro**. Er is geen onderscheid tussen het budget van mantelzorgondersteuning of mantelzorgwaardering. Gemeentes in Nederland zijn vrij om het budget naar eigen inzicht te verdelen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de gemeente waar uw naaste (ook) woont mantelzorgers tegemoetkomt in reiskosten. Ook kan het zijn dat u in aanmerking komt om gratis of tegen een gereduceerd tarief uw auto te parkeren vlakbij het huis van uw geliefde. Ook een OV- begeleidingskaart is een middel. Hiermee reist u voordelig met het openbaar vervoer. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, kunt u in de eerste plaats contact opnemen met het plaatselijke Wmo-loket. Bezoek hiervoor het loket in de gemeente waar uw partner, zoon, dochter of naaste woont of (tijdelijk) verblijft. Veel mantelzorgers weten niet van het bestaan van de vergoeding en lopen broodnodige tegemoetkomingen hierdoor mis.

4.	Vergoedingen vanuit de gemeente
Maak geldzorgen bespreekbaar

Maak geldzorgen bespreekbaar

Ervaart u de financiële gevolgen van mantelzorg? Ons advies? Draag dit probleem niet alleen. Maak het bespreekbaar binnen het gezin of de familie en bespreek met elkaar of een financiële tegemoetkoming mogelijk is. Een financiële vergoeding vragen, voor geleverde zorg aan naasten, lijkt hoogst ongemakkelijk. Bedenk hierbij goed dat u hierdoor zelf in de problemen kunt komen, met alle gevolgen van dien. De zorgvrager kan zelf een bijdrage leveren of wellicht komt hij/zij in aanmerking voor een Persoonsgebonden Budget (PGB)? Met dit budget kan de zorgvrager een vergoeding betalen aan de mantelzorger. In sommige gevallen zelfs een volledig salaris.

Gemeentes zijn echter terughoudend in het uitkeren van een PGB, omdat er in het verleden veel wantrouwen is ontstaan rondom betaalde zorg voor familieleden. De zorgvrager moet dus een PGB aanvragen en dit ook daadwerkelijk toegewezen krijgen van de gemeente. Geld krijgen voor geleverde mantelzorg kan een hoop stress verminderen en ervoor zorgen dat u als mantelzorger wat meer financiële lucht krijgt. Wees u er wel van bewust dat u met gelden, die u ontvangt vanuit een PGB of gedeelde vergoeding door familieleden, géén pensioen opbouwt. Ook heeft u na de periode van mantelzorgen geen recht meer op een ww-uitkering, omdat u voor een langere periode niet in loondienst bent geweest.

Tips

Handige informatie voor mantelzorgers

Om mantelzorgers te ondersteunen met advies of praktische tips, zijn er diverse websites waar u als mantelzorger handige informatie kunt vinden. Zo biedt www.mantelzorg.nl, de website van de landelijke vereniging mantelzorg NL, steun aan iedereen die zorgt voor een naaste en kunt u op www.mantelzorg.info terecht voor informatie, advies en persoonlijke begeleiding. Ook Groene Kruis Ledenorganisatie biedt – samen met VGZ – ondersteuning aan mantelzorgers. Dankzij het collectief krijgen leden bij VGZ meer. Meer uren vervangende mantelzorg (respijtzorg), meer inzet van een mantelzorgmakelaar, meer preventiebudget en meer uren fysiotherapie. En dat alles mét korting op de premie.

Bekijk alle voordelen bij VGZ